فیلتر شبکه‌ های اجتماعی هم حواس دانش آموزان آمریکایی را جمع نکرد
فیلتر شبکه‌ های اجتماعی هم حواس دانش آموزان آمریکایی را جمع نکرد

چهار مدرسه در ایالت ویسکانسین آمریکا با بلوکه کردن شبکه‌ های اجتماعی تلاش کردند کیفیت آموزش دانش آموزان را ارتقا دهند، اما این کار هم مشکلات آموزشی را حل نکرد.

مسئولان این مدارس با اجرای یک برنامه آزمایشی دسترسی به ۳۴ برنامه و نرم افزار را که عمدتا برای دسترسی به شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند، بلوکه کردند. با این کار دانش آموزان در محیط مدرسه قادر به استفاده از برنامه های یاد شده تا آخرین روز سال تحصیلی نخواهند بود.

اما بررسی ها نشان می دهد که دانش آموزان حتی بعد از فارغ شدن از استفاده دائمی از این شبکه های اجتماعی باز هم نتوانسته اند حواس و ذهن خود را به ارتقای کیفیت تحصیل معطوف کنند.

اگر چه بسیاری از کارشناسان و معلمان شبکه های اجتماعی را عامل حواس پرتی دانش اموزان می دانند، اما ظاهرا تنها این شبکه ها نیستند که باعث کاهش کیفیت آموزشی در مدارس و مشکلات آموزشی می شوند و باید در این زمینه به مسائل دیگری هم توجه داشت.

به نظر می رسد همگام نبودن نظام آموزشی آمریکا با تحولات اجتماعی و آموزشی و علمی یکی از عوامل اصلی افت کیفیت تحصیلی در این کشور باشد. بر اساس یک بررسی که در سال ۲۰۱۴ در این کشور انجام شده، ۸۲ درصد از دانش اموزان گفته اند اغلب در کلاس های درس احساس خستگی و کسالت می کنند و تحقیق دیگری نشان داده که اکثر دانش آموزان کلاس های درس را کسل کننده، خستگی آور و استرس آور دانسته اند.