مسابقه داستان نویسی قصه های من و بابام برای ۷ تا ۷۰ ساله ها از سوی انتشارات فاطمی برگزار می شود.

زمان : مهلت ارسال آثار ، پنجم آذرماه ۱۳۹۵

نشانی الکترونیکی : پست الکترونیکی tuti.fatemi@gmail.com

همه افرادی که در محدوده سنی ۷ تا ۷۰ سال قرار دارند ، می توانند در جشنی که به مناسبت نخستین چاپ رنگی « قصه های من و بابام » شرکت کنند و با داستانی که در مورد مجموعه تصاویر ارائه شده در فراخوان آمده ، می نویسند ، در این مسابقه برنده شوند.

شرایط شرکت در مسابقه
-داستان ها در دو گروه سنی کودک و نوجوان و بزرگسال بررسی می شود.

-داستان ها نباید بیشتر از سیصد کلمه باشد.
-داستان‌ را می توان از زبان پدر یا پسر نوشت.
-شرکت کنندگان باید داستان را در قالب فایل word و همراه با فایل مشخصات ( نام ، نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، شماره تماس ) از طریق پست الکترونیکی به آدرس tuti.fatemi@gmail.com ارسال کنند.
نفرات اول هر گروه سنی مدال پسر و پدر را دریافت می کنند. همچنین در هر رده سنی جوایزی به نفرات اول تا سوم تعلق می گیرد.

تمام برندگان می توانند در جشنی که به مناسبت اولین چاپ رنگی قصه های من و بابام برگزار می شود ، شرکت کنند.

مسابقه داستان نویسی قصه های من و بابام
مسابقه داستان نویسی قصه های من و بابام