قیمت کتب درسی ۹۶-۹۵ دانش‌ آموزان اعلام شد.

کتاب‌ های درسی سال تحصیلی آینده برای دانش‌آموزان ابتدایی و پیش‌ دانشگاهی به صورت اینترنتی از روز (شنبه ۱۹ فروردین ۹۶) آغاز شد و دانش‌ آموزان باید به سامانه اینترنتی فروش کتاب‌ های درسی مراجعه کنند.

ثبت‌ نام کتاب‌ های درسی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ برای پایه دوم تا ششم در دوره ابتدایی و دوره پیش دانشگاهی از ۱۹ فروردین آغاز شد و دانش‌ آموزان باید با مراجعه به سامانه ثبت سفارش کتاب‌ های درسی و ورود کد ملی و شماره سریال شناسنامه پس از احراز هویت به ثبت سفارش اقدام کنند.

امسال علاوه بر دانش‌آموزان دوره ابتدایی و پیش دانشگاهی، کتاب‌های تکمیلی استعدادهای درخشان و شاخه فنی و حرفه‌ای نیز به صورت اینترنتی به فروش می‌رسد که دانش‌ آموزان سمپاد و شاخه فنی‌ و حرفه‌ای باید از تیرماه برای ثبت سفارش کتاب‌ های درسی اینجا کلیک کنید.

قیمت کتب درسی ۹۶-۹۵ دانش آموزان اعلام شد
قیمت کتب درسی ۹۶-۹۵ دانش آموزان اعلام شد

قیمت کتب درسی ۹۶-۹۵ نیز بدین شرح است:

  • سال اول ابتدایی ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان.
  • سال دوم ابتدایی ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان.
  • سال سوم ابتدایی ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان.
  • سال چهارم ابتدایی ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان.
  • سال پنجم ابتدایی ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان.
  • سال ششم ابتدایی ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان.
  • پیش دانشگاهی تجربی ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان.
  • پیش دانشگاهی ریاضی ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان.
  • پیش دانشگاهی انسانی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان.
  • پیش دانشگاه هنر ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان.