شناخت فعالیت هایی که کودک آنها را با علاقه انجام می دهد راه اصلی کشف استعداد کودک است. پژمان بابایی روانشناس با اشاره به اهمیت کشف استعداد کودکان اظهار کرد: ریشه استعدادهای نهانی همواره در برخی از فعالیت های معمولی کودکان پنهان شده است . وی افزود:برخی کودکان در دوران خردسالی به برخی فعالیت ها علاقه بیشتری نشان می دهند از این رو لازم است که در گوشه ای از خانه فضایی را برای به نمایش گذاشتن نقاشی ها و جایزه های کودک اختصاص بدهید تا برای بروز استعدادهایش تشویق بشود. ۴ راهکار کلیدی شناخت استعداد کودک این روانشناس با اشاره به لزوم کشف استعدادهای کودک درسنین پایین بیان کرد: هرچه شناسایی و کشف استعدادهای پنهان کودکان در سنین پایین انجام شود دیدگاه آنها در مورد شغل آینده شان سریع تر شکل می گیرد. بابایی بیان کرد: به ایده ها و نظرات کودکتان گوش کنید، استعداد بعضی از کودکان به طور کامل برای اطرافیان قابل مشاهده است اما برخی استعدادهای پنهانی ممکن است که در قالب ، خیال بافی خودشان را نشان بدهند. بیشتر بخوانید …   روند چاقی در جمعیت دانش آموزی متوقف شد