راه های مختلفی برای تربیت کردن کودک نسبت به دستشویی رفتن وجود دارد. معمولا کودکان سه تا سه و نیم ساله خودشان به دستشویی می روند و دیگر نیاز به پوشک ندارند.

ولی این که بچه ها شب ها نیز بیدار شوند و به دستشویی بروند ، گاهی اوقات شش ماه دیگر طول می کشد و معمولا بچه های چهار یا پنج ساله شب ها بیدار می شوند و به دستشویی می روند.

آیا کودکان نوپا در شب نیاز به پوشک دارند؟
آیا کودکان نوپا در شب نیاز به پوشک دارند؟

در کودکان کنترل ادرار در شب ها دیرتر از کنترل ادرار در روزها شکل می گیرد چون شب بچه ها مجبورند مدت زیادی خودشان را کنترل کنند و وقتی خواب هستند ، شاید نتوانند از خواب بیدار شوند و به دستشویی بروند.

هر وقت مثانه ی کودک از لحاظ فیزیکی به اندازه ی کامل تکامل پیدا کرد ، او میتواند شب ها نیز ادرار خودش را کنترل کند و نیاز به پوشک ندارد. در این صورت یا خودش به والدینش می گوید که دیگر دوست ندارد شب ها پوشک شود و یا این که خود پدر و مادر متوجه این مسأله می شوند و وقتی می بینند چند شب پشت سر هم خودش را خیس نکرد ، او را از پوشک می گیرند

گاهی اوقات بچه ها شب ها خودشان را خیس می کنند و نمی توانند پوشک خودشان را عوض کنند. به آنها بگویید که اگر خودشان را خیس کردند پوشکشان را عوض کنند و شلوار بپوشند . اگر کودک خواست پوشک دیگری بپوشد ، به او کمک کنید.

بعضی از والدین نیز برای این که نگذارند شب ها کودکشان خودش را خیس کند ، به خصوص اگر در طول روز او مایعات زیادی خورده باشد ، او را بیدار می کنند و به دستشویی می برند.

بعضی از والدین هم به فرزندشان می گویند که او بزرگ شده و نباید شب ها خودش را خیس کند. ولی بهتر است این کار را هم نکنید. وقتی مثانه ی کودک به اندازه ی کافی رشد کند ، او دیگر خودش را خیس نخواهد کرد.

آیا کودکان نوپا در شب نیاز به پوشک دارند؟
آیا کودکان نوپا در شب نیاز به پوشک دارند؟

نباید او را تحت فشار بگذارید تا مثل بزرگترها رفتار کند. همچنین نباید او از این کار احساس شرمندگی و یا گناه کند. گاهی اوقات نیز کودک چند ماهی شب ادراری ندارد ، ولی یکدفعه دوباره اتفاق می افتد.

اگر این اتفاق برای کودکتان افتاد ، فکر نکنید که این کارش عمدی و برای ناراحت کردن شما بوده است. شاید خواب او خیلی سنگین بوده که نتوانسته بیدار شود و به دستشویی برود و بالاخره اتفاقی است که افتاده.

گاهی اوقات نیز وقتی کودک نگران است و دچار استرس میشود ، شب ادراری اتفاق می افتد. مثلا وقتی شما به منزل جدیدی می روید یا وقتی قرار است دوباره بچه دار شوید یا وقتی او تازه به مدرسه میرود.

اگر فرزندتان هنوز هر شب جایش را خیس می کند و یا گاهی این اتفاق می افتد ، نباید عصبانی و مأیوس شوید ، شاید فکر کنید که دیگر بس است و او را به اندازه ی کافی پوشک کرده اید و دیگر نباید هر شب پتو و ملحفه های او را بشویید.

البته احساسات شما را خوب درک می کنیم ، ولی باید بدانید زمانی که فرزندتان از لحاظ جسمی آمادگی این کار را پیدا کند ، دیگر شب ها ادرار نخواهد کرد ، بنابراین سخت نگیرید و سعی کنید آرامش خودتان را حفظ کنید.