مدرسه طبیعت سومین همایش ملی کودک و طبیعت را در ۲۶ بهمن ماه برگزار می کند.

مدرسه طبیعت ایده یک بوم شناس برجسته ایران، عبدالحسین وهاب زاده است که این هدف را دنبال می کند که طبیعت را به کودکان پس بدهد.

مدرسه طبیعت چگونه جایی برای کودکان است:

مدرسه طبیعت فضایی است که در آن تجربه طبیعت برای کودک آزادانه، خودانگیخته و بدون برنامه از پیش تعیین شده صورت می گیرد. کودک در این فضا در تخیلاتش غرق می شود، به کاوش های آزادانه می پردازد، عناصر مختلف محیط را دستکاری می کند و شکل می دهد، به تخیلاتش در رابطه با اشیا و موجودات اطراف خویش جان می بخشد و به صورت فردی یا با دوستان واقعی یا خیالیش چیزهای مختلف می سازد و با آنها بازی و فعالیت می کند.

او در این فضا با جانوران اهلی و گیاهان وحشی و اهلی مختلف در منطقه زندگی خود آشنا می شود و آنها را لمس می کند در فعالیتهای طبیعی زندگی نظیر جمع آوری گیاهان خوراکی، باغبانی، تیمار حیوانات، تهیه غذا، فرآوری مواد مختلف، ساختن وسایل از مواد طبیعی و نظایر آنها مشارکت خود انگیخته دارد.

در سومین همایش ملی “کودک و طبیعت” تلاش می شود تا به مفهوم مدرسه طبیعت و مسائل دیگر مربوط به رابطه کودک و طبیعت و وابستگی‌ اش به جهان طبیعی و منافعی که کودک از این رابطه بهره مند می شود تا حدودی پرداخته شود.

سومین همایش ملی کودک و طبیعت
سومین همایش ملی کودک و طبیعت

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید