یک متخصص زنان و فلوشیپ نابارورى با اشاره به اثرات منفى سیگار در بارورى مردان و زنان گفت: خطر نابارورى با دید سیگار و سموم آن در بدن تا میزان زیادى افزایش پیدا مى کند.

آتوسا کریمى متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نابارورى با بیان اینکه سیگار خطر ابتلا به نابارورى را افزایش مى‌دهد، اظهار کرد: سیگار عوارض زیادى دارد، در خانم‌ها مواد سمى سیگار مى‌توانند به تخمدان‌ها، رحم و لایه داخلى آن و آندومتر برسد که در نتیجه رحم آمادگى لازم براى لانه گزینى جنین را از دست می‌دهد.

سقط جنین در کمین زنان باردار سیگاری است
سقط جنین در کمین زنان باردار سیگاری است

وى ادامه داد: هنگامى که سیگار کشیده مى‌شود اکسیژن محیط و خون پایین آمده و کاهش اکسیژن رسانى و خون رسانى به بافت رحم مى‌تواند موجب آن شود که این بافت آمادگى خود براى پذیرش جنین را از دست داده و در صورت لانه گزینى جنین یا باردارى خطر محدودیت رشد جنین، زایمان زودرس و عوارض خطرناکى مانند جهش ژن‌ها روى جنین را داشته باشد.

این فلوشیب نابارورى افزود: کمبود اکسیژن و سموم تولید شده ناشى از سیگار در بدن و حرکت آن‌ها با گردش خون به سمت تخمدان‌ها موجب مى‌شود که این سیستم تولید مثل در خانم‌ها آسیب دیده و خطر نابارورى افزایش پیدا کند.

کریمى با اشاره به خطر سیگار در افزایش نابارورى مردان گفت: دود و مواد سمى سیگار در آقایان مى تواند بر تعداد سلول هاى جنسى و سیستم تولید مثل تاثیر منفى بگذارد.

وى یکى از خطرات و اثرات منفى سیگار در بارورى را فشار خون بالا معرفى کرد و افزود: کشیدن سیگار موجب مى شود که اکسیژن کمترى به خون برسد که فشار خون بالا را به دنبال دارد که این فشار خون بالا شانس نابارورى و در صورت باردارى خطر سقط جنین، زایمان زودرس و محدودیت رشد جنین را افزایش مى دهد.

این متخصص زنان و فلوشیب نابارورى تاکید کرد: دختران و پسران جوانى که در خانواده اى زندگى مى کنند که پدر، مادر یا یکى از اعضاى خانواده سیگارى است به دلیل آنکه به طور مداوم با سموم سیگار در ارتباط هستند شانس نابارورى در آن‌ها بسیار زیاد است.