سیزدهمین شماره دو فصل نامه مطالعات ادبیات کودک منتشر شد

هفت مقاله پژوهشی ، دستاورد سیزدهمین دو فصل نامه مطالعات ادبیات کودک است که در نیمه نخست آبان ماه ۱۳۹۵ در دسترس علاقه مندان گستره ادبیات کودک ایران قرار گرفته‌ است.

سیزدهمین شماره دو فصل نامه مطالعات ادبیات کودک منتشر شد
سیزدهمین شماره دو فصل نامه مطالعات ادبیات کودک منتشر شد

دو فصل نامه مطالعات ادبیات کودک کار مشترک مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز و انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی است. سیزدهمین شماره مطالعات ادبیات کودک – بهار و تابستان ۱۳۹۵ – در بر دارنده هفت مقاله با ویژگی های زیر است :

– بررسی هوش اجتماعی و مؤلفه های آن در داستان های کتاب های فارسی دوره ابتدایی

غلامرضا پیروز و مریم فقیه عبداللهی به واکاوی ۲۳۳ داستان کوتاه و بلند در شش کتاب فارسی دوره ابتدایی بر پایه نظریه هوش اجتماعی ادوارد تورندایک پرداخته اند و در این مقاله‌ بیست و چهار صفحه ای ، دستاوردهای پژوهش خود را بازتاب داده اند.

– درنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستان « در باغ بزرگ باران می بارید » نوشته احمدرضا احمدی

سعید حسامپور ، سمانه اسدی و زهرا پیرصوفی املشی ، دستاوردهای بررسی و پژوهش مشترکشان را بر پایه نظریه بینامتنیت ژرار ژنت  بر کتاب «در باغ بزرگ باران می بارید» نوشته‌ احمدرضا احمدی را در این مقاله‌ آورده اند.

– بررسی خشونت نمادین در رمان « من نوکر بابا نیستم » نوشته احمد اکبرپور

محمدحسین دلال رحمانی و حسین قربانی در مقاله خود ، رمان من نوکر بابا نیستم را با رویکرد جامعه شناختی و بر پایه نظریه پی یر بوردیو و «خشونت نمادین» نقد و ارزیابی کرده اند.

– بررسی شخصیت پردازی در داستان های خردسالان با تمرکز بر ۳۹ اثر

صفورا سادات رشیدی و محمد یحیایی در این مقاله پژوهشی شان به روش توصیفی تحلیلی ، شیوه ها ، ابزارهای شخصیت پردازی و انواع شخصیت های داستانی را در سی و نه داستانِ خردسالان پیش دبستانی که در دهه هشتاد شمسی از سوی نویسندگان ایرانی نوشته و منتشر شده است ، بررسی و واکاوی کرده اند.

– رهاوردهای نظریه تمرکززدایی برای ایدئولوژی های جنسیتی ؛ مطالعه موردی افسانه « لجباز »

سودابه شکرالله زاده ، با رویکرد تفسیری تحلیلی و روش تحلیل انتقادی ، گفتمان رهاوردهای نظریه تمرکززدایی (نوسان میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی) را برای ایدئولوژی های جنسیتی در افسانه «لجباز» روایت فضل الله مهتدی (صبحی) ، کندوکاو کرده و دستاوردهای این بررسی را در بیست صفحه مقاله خود آورده است.

– نقد و نظریه ادبیات کودک به روایت کتاب ماه کودک و نوجوان (۱۳۷۶ – ۱۳۸۰)

مصطفی صدیقی ، عاطفه جمالی و زهرا کهن سلوکلویی با بررسی ۳۲ مقاله تألیفی ، ۲۳ مقاله ترجمه شده و ۴۴ مقاله نقد شعر و داستان منتشرشده در ماه نامه «کتاب ماه کودک و نوجوان» در بازه زمانی سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، شناخت و دستاوردهای خود را از چند و چون نظریه و نقد عملی ادبیات کودک در این سال ها در مقاله خود ارائه داده اند.

– نقد تطبیقی حکایت « نحوی و کشتیبان » با متن بازآفرینی شده آن ، « حکایت مرد و دریا »، از نظر عناصر داستان

جلیل مشیدی و سمانه غلامی برای پاسخ دهی شایسته به این پرسش که چگونه عناصر مهم داستان (پیرنگ، درون مایه، شخصیت و …) به‌درستی و با موفقیت، از یک متن کهن عرفانی تعلیمی به یک متن بازآفرینی معاصر و تعلیمی منتقل شده و در این انتقال، چه تغییرهایی رخ داده است؟ در پژوهش خود به بررسی تطبیقی عناصر داستانی کتاب «حکایت مرد و دریا» نوشته مرتضی اسماعیل سهی و حکایت «نحوی و کشتیبان» سروده مولوی پرداخته اند و در مقاله خود آن را ارائه داده اند.

برگرفته از کتابک