یک مطالعه نشان می‌دهد که کودکان برای کاهش خطر ابتلا به سرطان در سال‌های بعدی زندگی، باید میوه و سبزیجات بیشتری مصرف کنند.

بر اساس این مطالعه، از هر پنج کودک چهار نفر به اندازه توصیه شدن میوه و سبزیجات مصرف نمی‌کنند.

پاکنون صندوق جهانی تحقیقات سرطان هشدار داده است که این موضوع می‌تواند به افزایش خطر ابتلا به سرطان در سال‌های بعدی زندگی کودکان منجر شود.

خواص میوه برای کودکان، پیشگیری از کدام بیماری؟
خواص میوه برای کودکان، پیشگیری از کدام بیماری؟

ناتالی وین متخصص تغذیه در صندوق جهانی تحقیقات سرطان، گفت: حقیقت این است که تنها یک پنجم کودکان به اندازه کافی میوه و سبزیجات مصرف می‌کنند که این خود یک موضوع نگران‌کننده است.

وی هشدار داد: تشویق کودکان به روی آوردن به عادات سالم و بهداشتی در سال های اول زندگی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وین افزود: تحقیقات علمی نشان می‌دهند که مصرف یک رژیم غذایی پایه گیاهی به همراه میوه و سبزیجات فروان خطر ابتلا به شماری از انواع سرطان را در سال‌های بعدی زندگی کاهش می‌دهد.

این تحقیق نشان داد که بطور متوسط پسران پنج تا ۱۵ساله در روز ۱/۳ وعده و دختران ۳/۳ وعده میوه و سبزیجات می‌خورند.