سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بهانه ای بود تا بتوانیم با خانم کیوان عبیدی آشتیانی مترجم کتاب های زیر نور ماه شیشه ای، زنان کوچک، عروس دریایی، دزیره و…. در غرفه ی نشر افق گپی خودمانی بزنیم.

این مترجم مطرح در ادامه به توضیح کتاب های تازه ترجمه شده خود عروس دریایی، مرغ مقلد و زیر نور ماه شیشه ای پرداخت. کتاب عروس دریایی نوشته ی آلی بنجامین که بهمن ماه منتشر شد در رابطه با پذیرش مرگ است.

حرف های خودمانی کیوان عبیدی آشتیانی
حرف های خودمانی کیوان عبیدی آشتیانی

بنا به گفته ی این مترجم با توجه به اینکه ما در ادبیات کودک و نوجوان بیشتر با پایان خوش مواجه ایم مسئله ی مرگ از موضوعاتی ست که خیلی به آن پرداخته نمی شود. این کتاب در رابطه با پذیرش مرگ نگاشته شده است و در رابطه با تخیلات و دنیای کودکی ست که به تازگی دوست خود را از دست داده است.

وی در رابطه با کتاب زیر نور ماه شیشه اثر ژاکلین وودسون با اشاره به این مطلب که در ادبیات نوجوان به موضوع اعتیاد پرداخته نمی شود گفت:

کتاب زیر نور ماه شیشه ای در رابطه با اعتیاد و تاثیرات آن بر زندگی نوجوانان نگاشته شده است و به این مسئله می پردازد که چگونه از اعتیاد دوری کنیم. این کتاب با این که یک سال از چاپ آن می گذرد جوایز بسیاری را از آن خود کرده است.

کتاب مرغ مقلد کاترین ارسکین درباره ی منع خشونت نگاشته شده است شخصیت اصلی این داستان کودکی با بیماری آسپرگر است که به تازگی برادر خود را از دست داده و با پدر خود در دنیایی پیچیده و عجیب زندگی می کند.

این کتاب همچنین ما را با دنیای پیچیده کودکانی که بیماری های خاص دارند آشنا می کند و درباره ی زندگی پر فراز و نشیب آن ها و حساسیت هایشان به ما هشدار می دهد.