من همیشه فکر می‌کردم فقط کودکان بزرگتر حاضر جوابی می‌کنند، اما کودک چهار ساله‌ام نشان داد که اشتباه میکنم. در ادامه به باید ها و نباید های در مقابل حاضر جوابی کودکان می پردازیم.

در مقابل حاضر جوابی کودکان چه کنیم؟
• دربارۀ آن بیندیشید
بار اول که کودکی در برابر والدین خود حاضر جوابی می‌کند، فقط عاطفه‌ای است‌که صادقانه ابراز شده است و معمولاً نشان دهندۀ آن است‌که او از چیزی خوشش نمی‌آید. مشکل، عقیدۀ کودک نیست – مسلماً او حق اظهار عقیده را دارد – مشکل واقعی، نحوۀ بیان عقیدۀ خود است.

اگر والدین بلافاصله، نحوۀ ارتباط برقرار کردن کودک با دیگران را تصحیح نکنند – الگو ادامه یافته و به‌مرور زمان بدتر خواهد شد، چرا که کودک تصور خواهد کرد که این شیوه‌ای قابل قبول برای بیان احساسات خود است.

در مقابل حاضر جوابی کودکان چه کنیم؟
در مقابل حاضر جوابی کودکان چه کنیم؟

• چه‌کارهایی باید انجام دهید
– آن را مشخص کنید

زمانی که کودک‌تان در برابر شما حاضر جوابی می‌کند، فوراً بدان اشاره کنید. به‌ چشمان کودک خود نگاه کرده و با لحنی جدی و قاطعانه چیزی مانند این بگویید: اسم این رفتارت حاضر جوابیه و شیوۀ درستی برای گفتن نظرت نیست.

سپس از آنجایی که می‌ خواهید آداب معاشرت را به‌او آموزش دهید، حین درخواست خود از او، آداب معاشرت را به‌کار گیرید: لطفاً، با مامان اینطوری صحبت نکن.

– آموزش دهید

دلیل حاضر جوابی کودک‌تان، این است‌که او با شما مخالف است. مشکل مخالفت او نیست؛ بلکه نحوۀ برخورد با آن‌است که مشکل‌زاست.

با نشان دادن نحوۀ ارتباط برقرار نمودن مؤدبانه، به‌او آموزش دهید که چگونه مؤدبانه و محترمانه، نظرات خود را ابراز کند: “چیزی که دوست دارم از زبان تو بشنوم اینه: مامان میشه لطفاً یه کمی دیگه بازی کنم؟ این‌ طوری مؤدبانه است”.

– مراقب الگوپذیری نامناسب باشید

مراقب دوستان و خواهر و برادر بزرگتر او باشید. به‌برنامه‌ های تلویزیونی که موقع حضور کودک‌تان در اتاق روشن است دقت کنید. کودکان از طریق تقلید از رفتارهای دیگران‌است که یاد می‌گیرند. آنچه که وارد گوش کودکان می‌شود، اغلب از دهان آنها خارج می‌شود.

– مداومت داشته باشید

این وضعیتی است که‌طی دوران کودکی، هر از گاهی پیش خواهد آمد و با راهنماییِ آرام و ملایم مهار می‌شود. کلید موفقیت، ثابت قدم بودن در تعهد خود مبنی بر توجه نشان دادن بر هر ماجرای حاضر جوابی از سوی کودکتان است.

در مقابل حاضر جوابی کودکان چه کنیم؟
• چه کارهایی نباید انجام دهید
– به‌او قدرت انجام این کار را ندهید.

هر زمان که کودک‌تان، حاضر جوابی می‌کند، اجازه ندهید که تبدیل به۲یک بحث دو طرفه بین دو فرد همسطح شود. به‌هر حال مشکل، موضوعی نیست که منجر به حاضر جوابی شده است. بلکه خود حاضر جوابی است که‌نیاز به‌توجه و رسیدگی دارد.

– آن را نادیده نگیرید

شما باید در واکنش خود نسبت به حاضر جوابی مداومت داشته باشید. اگر شما به‌صورت انتخابی، یعنی بسته به‌ چگونگی و زمان اتفاق افتادن، آن را نادیده بگیرید، در آن صورت مطمئن باشید که به‌مرور زمان باید با حرفهای زشت بیشتری برخورد کنید.

– فریاد نکشیده و یا کتک نزنید.

کودکی که با یک حرف نیشدار و طعنه‌آمیز منفجر می‌شود، میتواند بدترین احساس را در والدین ایجاد کند، که به‌طور شگفت آوری احساس بی‌احترامی و عدم محبوبیت خواهد کرد. واکنش نشان دادن با خشم غیرفکورانه و بی‌منطق ممکن‌است کودکتان را وادار به‌سکوت کند، اما مشکل را حل نخواهد کرد.