شهر کتاب ابن سینا به مناسبت هفته جهانی بازی از ۷ آبان ماه تا ۱۳ آبان ماه هر روز یک بازی گروهی را به کودکان معرفی می کند.

این کارگاه یک هفته ای، هر روز از ساعت ۶ تا ٧ در شهر کتاب برگزار می شود.

این برنامه رایگان، ویژه ی کودکان بوده و ورود برای عموم آزاد است.

هفته ی جهانی بازی در شهر کتاب ابن سینا
هفته ی جهانی بازی در شهر کتاب ابن سینا