با این تخم مرغ های رنگی ژله ای قرار است به بچه ها مفهوم اسید و باز را یاد بدهیم و همچنین با سرکه به عنوان یک اسید آشنا شویم.

با هم تخم مرغ های رنگی ژله ای بسازیم
با هم تخم مرغ های رنگی ژله ای بسازیم

کودکان از اشیاى رنگى و همچنین از انجام آزمایش هاى مختلف و تجربه کردن خوششان مى آید این آزمایش هم رنگى ست و هم تجربه ى آموزشى جذابى براى کودکان.تعجب آن ها از حل شدن پوسته ى سفت تخم مرغ دیدنى خواهد بود.

مواد مورد نیاز:

ظرف مربا شش عدد به تعداد تخم مرغ ها
رنگ هاى خوراکى در رنگ هاى متنوع
سرکه
چگونه تخم مرغ های رنگی درست کنیم؟

قدم اول:  هر کدام از شیشه ها را تا نصفه از سرکه پر کنید.
قدم دوم:  به هر کدام از شیشه ها حدود ده قطره رنگ خوراکى بیافزایید.
قدم سوم: با دقت در هر شیشه یک تخم مرغ خام بگذارید.
قدم چهارم : اجازه دهید هر کدام حدود چهل و هشت تا هفتاد و دو ساعت در سرکه بماند.
اگر خواستید مى توانید مایعات دیگر اسیدى و بازى مانند نوشابه ، آب میوه و…..را نیز امتحان کنید.
قدم پنجم: هنگامى که به خوبى پوسته در سرکه حل شد مى توانید تخم مرغ ها را خارج کرده و آن ها را بشویید.

چرا این اتفاق مى افتد ؟
سرکه به دلیل اسیدى بودن کلسیم موجود در پوسته ى تخم مرغ را در خود حل مى کند. کلسیم عامل اصلى استحکام پوسته ى تخم مرغ است به همین دلیل با حل شدن آن تخم مرغ ما حالت ژله اى پیدا مى کند.