رئیس سازمان آموزش‌ و پرورش استثنایی کشور گفت: هم اکنون مشکل اصلی تحصیل دانش آموزان نابینا و کم بینا در مدارس عادی فضای آموزشی است چرا که فیزیک مدارس مناسب حضور این دانش‌ آموزان نیست.

مجید قدمی با اشاره به روز جهانی نابینایان، اظهار کرد: هم اکنون دو هزار و ۲۰۰ دانش‌ آموز نابینا در قالب سیستم جداسازی در مدارس استثنایی و همین تعداد نیز در قالب طرح تلفیقی در مدارس عادی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: سیاست آموزش و پرورش مبنی براین است که دانش‌ آموزان نابینا و کم بینا همراه با سایر دانش‌ آموزان در نظام آموزشی عادی مشغول به تحصیل شوند چرا که این افراد به لحاظ بهره هوشی مشکلی ندارند.

مشکل اصلی تحصیل دانش‌ آموزان نابینا در مدارس عادی چیست؟
مشکل اصلی تحصیل دانش‌ آموزان نابینا در مدارس عادی چیست؟

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: دانش‌ آموزان نابینا و کم بینا که در مدارس عادی مشغول به تحصیل هستند برای تهیه کتاب‌های خود باید به ادارات استثنایی مناطق مراجعه کنند چرا که کتاب‌های آنها همان کتب دانش‌ آموزان عادی است که به خط بریل تبدیل شده است.

قدمی با اشاره به اینکه دانش آموزان نابینا جزو موفق‌ ترین گروه دانش‌ آموزان هستند، افزود: امسال ۳۵۰ نفر از میان دانش‌ آموزان نابینا، ناشنوا و معلول جسمی و حرکتی در دانشگاه‌ ها قبول شدند که عمده آنها از میان دانش‌ آموزان نابینا بودند.

وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان نابینا در دوره متوسطه در رشته علوم انسانی به ادامه تحصیل می‌پردازند. آنها در رشته‌هایی که نیاز به آزمایشگاه دارد نمی‌توانند تحصیل کنند. البته به رشته ریاضی می‌توانند وارد شوند و آموزش ریاضی به نابینایان ممکن است، اما عمدتا خودشان گرایش به رشته علوم انسانی دارند و در دانشگاه نیز بیشتر به سمت رشته حقوق و روانشناسی می‌روند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: عمده مشکل دانش‌آموزان نابینا پس از فارغ‌التحصیلی مسئله اشتغال است. البته آموزش و پرورش نابینایان در بحث استخدام به جذب سه درصدی معلولان توجه داشته است.

قدمی با اشاره به اینکه برای حضور دانش‌آموزان نابینا در مدارس عادی معلم رابط به آنها اختصاص داده‌ایم، عنوان کرد: هم اکنون مشکل اصلی تحصیل نابینایان در مدارس عادی فضای آموزشی است چرا که فیزیک مدارس مناسب حضور این دانش‌آموزان نیست بنابراین تلاش می‌کنیم تا آنها را به سمت مدارسی هدایت کنیم که به لحاظ فضا مناسب‌سازی شده‌اند