یک پسربچه ۱۱ ساله انگلیسی جوانترین فرد جهان با دو دست مصنوعی است. او که به خود لقب « پسر بیونیک » را داده می تواند با این دست ها غذا بخورد و دوچرخه سواری کند.

آلن گیفورد جوانترین فرد تاریخ است که دو دست مصنوعی دارد. این پسربچه ۱۱ ساله اکنون می تواند چاقو و چنگال به دست گیرد و دوچرخه سواری کند.

پسر بچه انگلیسی جوانترین فرد جهان با دو دست مصنوعی
پسر بچه انگلیسی جوانترین فرد جهان با دو دست مصنوعی

پزشکان به دلیل مشکلات ناشی از ناراحت قلبی مجبور شدند هنگامیکه آلن سه ساله بودند دستان او را قطع کنند. در سال ۲۰۱۵ میلادی نخستین دست مصنوعی او نصب شد. برای این کار والدین او از سراسر انگلیس ۳۰ هزار پوند کمک مالی جمع آوری کردند.

پس از آن با ادامه کمک خیرین دومین دست آلن نیز ساخته شد. آلن خود را «پسر بیونیک» می نامد.

شرکتی اسکاتلندی به نام Touch Bionics این دست های مصنوعی را ساخته اند. سیگنال های عضلات دست الن فعالیت بخش مصنوعی مانند بلند کردن و گرفتن اشیای مختلف را برنامه ریزی می کند.

البته پروتزها نباید خیس بشوند و هرشب باید شارژ شوند.

البته خانواده این پسر جوان هنوز مشغول جمع آوری سرمایه هستند تا در سن ۱۶ سالگی آلن دستان مصنوعی را عوض کنند.