طبق نتایج یک مطالعه جدید، برخی ژن های مرتبط با بیماری قلبی ممکن است با افزایش احتمال فرزندآوری مرتبط باشند. در حالی که سبک زندگی بسیار در احتمال ابتلا به این بیماری مهم است، اما محققان دریافته اند ژن های زیادی هم بر بروز این خطر نقش دارند.

شان باریس، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ملبورن استرالیا، در این باره می گوید: «ژن ها نقش بسیار مهمی در بروز بیماری عروق کرونر در طول زندگی هر فرد ایفاء می کنند.»

به گفته وی، ژن ها در حدود ۵۰ درصد در بروز این خطر نقش دارند و بقیه ناشی از فاکتورهای دیگری نظیر سیگار کشیدن و رژیم غذایی نامناسب است.

یافته ای عجیب؛ بیماری قلبی شانس باروری را افزایش می دهد
یافته ای عجیب؛ بیماری قلبی شانس باروری را افزایش می دهد

حال محققان در مطالعه ای جدید دریافته اند برخی از ژن های مرتبط با بیماری قلبی ممکن است در «موفقیت باروری» انسان ها نیز نقش داشته باشند.

به گفته باریس، «از آنجائیکه روند تکامل در طول میلیون ها سال ادامه داشته این ژن های مشترک بین بیماری قلبی و باروری هم همچنان باقی مانده اند. این مطالعه به درک بهتر این موضوع کمک می کند که چرا در انسان های مدرن بیماری قلبی شیوع دارد.»

در این مطالعه، محققان پایگاه داده بزرگ مرتبط با اطلاعات ژنتیکی را بررسی کردند. آنها بر ۷۶ ژن مرتبط با بیماری قلبی تمرکز کردند. محققان دریافتند ۴۰ ژن حداقل با یک ویژگی تناسب باروری مرتبط هستند.