یک روانپزشک گفت: از کودکانتان انتظار اطاعت بی‌ چون و چرا نداشته باشید و به آنها نگویید «بگو چشم» چون این کار اعتماد به نفس آنها را از بین می‌برد. محمود میرزمانی در گفت‌وگو با تأکید بر نقش والدین در ایجاد و تقویت روحیه اعتماد به نفس در فرزندان اظهار کرد: مهمترین اقدام والدین این است که وقتی کودکان نسبت به آنها اعتماد به نفس نشان می‌دهند با آنان برخورد نکنند.

بگو چشم ! اعتماد به نفس کودک را از بین می برد
بگو چشم ! اعتماد به نفس کودک را از بین می برد

وی گفت: به طور مثال وقتی کودک از آنها انتقاد می‌کند او را سرزنش نکنند یا اگر فرمانی به فرزند خود می‌دهند انتظار نداشته باشند بدون چون و چرا اجرا کند. وی افزود: وقتی پدر و مادر خواسته‌ای از کودک دارند معمولا ابتدا فکر می‌کند و ممکن است از انجام آن امتناع کند این مسئله باعث ناراحتی والدین می‌شود.

میرزمانی توصیه کرد: بهتر است والدین به جای ناراحتی حق پرسش و فکر کردن را به کودک بدهند تا روحیه پرسشگری را در او تقویت کنند. برخورد شدید والدین حس پرسشگری و اعتماد به نفس کودکان را سرکوب می‌کند. وی اظهار کرد: ویژگی‌های شخصیتی و اعتماد به نفس کودکان همزمان با رشد و آغاز سخن گفتن آنها شکل می‌گیرد . والدین باید توجه کنند که رشد فیزیکی فرزندشان همراه و متناسب با رشد جنبه‌های روانی هم باشد.

این روانپزشک با اشاره به الفاظی که در بین پدر و مادرها رایج است، گفت: بعضی والدین به کودکان خود تأکید می‌کنند «آنچه من می‌گویم درست است»، «بگو چشم» یا‌ «پسر خوب و دختر خوب کسی است که بگوید چشم». درحالی که اگر معیار را اطاعت محض کودک و اصطلاحاً «مثل موم در دست بودن» قرار دهند، کودک وقتی وارد جامعه می‌شود اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد.

وی در ادامه تأکید کرد: شاید والدین تصور کنند روحیه پرسشگری کودک به نفع آنها نیست و به سرعت با کودکی که سوال می‌کند برخورد کنند. اما اگر چه این روحیه مغایر خواسته آنها باشد اگر سرکوب شود اجازه فکر کردن را از آنها می‌گیرد و اعتماد به نفس کودک را سلب می‌کند. به گفته وی، چه خوب است که کودک بداند هم می‌تواند از والدین خود اطاعت کند و هم می‌تواند اطاعت نکند اما به میل خود اطاعت کردن را انتخاب کند.