این هلیکوپتر کاغذی راهی مناسب برای سرگرم کردن کودکانمان هستند بازی ارزان و قدیمی که شاید تمام ما در دوران کودکی با آن بازی می کردیم. اما اکنون به مرور زمان و افزایش بازی های کامپیوتری از یادمان رفته است. برای ساخت این اسباب بازی خلاقانه و هیجان انگیز، امروز با سرسره همراه شوید.

مواد مورد نیاز:

  • گیره ی کاغذی
  • چسب نواری
  • قیچی
  • الگوی نمونه
  • مقوا

 راهنمای ساخت:

قدم اول:

مقوا را به دلخواه به اندازه ی یک مستطیل برش بزنید.

قدم دوم:

قسمت D را از روی خط چین تا کنید.

قدم سوم:

قسمت C را از روی خط چین تا کنید.

قدم چهارم:

خط بین دو قسمت A و B را برش بزنید و قسمت A را به سمت خودتان تا کنید.

قدم پنجم:

قسمت B را خلاف جهت خودتان تا بزنید.

قدم ششم:

از خط مشترک C و D به سمت خودتان تا بزنید.

قدم هفتم:

با استفاده از چسب نواری قسمت پایینی مشترک بین C و D را محکم کنید.

قدم هشتم:

به قسمت پایینی کاغذ که چسب زدید یک گیره ی کاغذی متصل کنید.

هلیکوپتر کاغذی شما آماده است! آن را به فضای آزاد ببرید و از ارتفاع مانند توپ یا موشک پرتابش کنید. هلیکوپتر با یک حرکت چرخشی بسیار زیبا فرود می آید. فراموش نکنید که مجددا آن ها را در اندازه های مختلف بسازید و پروازشان را با یک دیگر مقایسه کنید.