رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، از ساخت مجموعه سردخانه های مرکزی واکسن کشور منطبق با تکنولوژی روز دنیا خبر داد.

دکتر محمد مهدی گویا گفت: برنامه توسعه ایمن سازی (EPI) یکی از موفق ترین مداخلات انجام شده به منظور حفاظت کودکان و سایر گروه های هدف ایمن سازی و کاهش بار بیماری های مربوطه در کشور جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی افزود: ریشه کنی ، حذف و کنترل بیماریهای عفونی قابل پیشگیری با واکسن، اهداف اصلی این برنامه هستند به نحوی که هیچ کودکی نباید بدلیل بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن، جان خود را از دست بدهد.

ادغام واکسن های جدید در برنامه ایمن سازی کودکان کشور
ادغام واکسن های جدید در برنامه ایمن سازی کودکان کشور

گویا ادامه داد: پوشش نزدیک به صد در صد گروه های هدف و برقراری نظام مراقبت کارآمد و همچنین تامین واکسن مناسب (از نظر کمی و کیفی) برای پشتیبانی از برنامه واکسیناسیون و توزیع منطبق با ضوابط آن برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ضروری است.

جمهوری اسلامی ایران به لطف برقراری شبکه خدمات بهداشتی درمانی اولیه با گستره کل کشور، در ارائه خدمات واکسیناسیون رایگان برای تمامی افراد صرف نظر از قومیت و ملیت و به شکل رایگان موفقیت های بزرگی داشته است.

وی اهم اقدامات و موفقیت های حاصل شده در طی سال های ۹۳ تا ۹۵ را تشریح کرد و گفت: حفظ پوشش واکسیناسیون کودکان در سطح بالای ۹۵ درصد کشوری و سطوح شهرستانی، نوسازی و تجهیز زنجیره سرمای واکسن در دانشگاه های علوم پزشکی با استفاده از منابع طرح تحول سلامت، ساخت مجموعه سردخانه های مرکزی واکسن کشور منطبق با تکنولوژی روز دنیا در سال ۱۳۹۴، اضافه شدن واکسن هموفیلوس آنفلوانزا در قالب واکسن پنج گانه در سال ۱۳۹۳ به برنامه واکسیناسیون کودکان ، اضافه کردن واکسن تزریقی فلج اطفال به برنامه ایمن سازی کودکان در مناطق پرخطر کشور در سال ۱۳۹۴، از جمله این اقدامات بوده است.

گویا ادامه داد: طراحی و اجرای طرح سوئیچ واکسن خوراکی فلج اطفال از ۳ ظرفیتی به ۲ ظرفیتی همزمان با سایر کشورهای دنیا در اردیبهشت ۱۳۹۵، اجرای ۱۲ نوبت واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال در مناطق پرخطر این بیماری و واکسینه نمودن جمعا ۶ میلیون کودک زیر ۵ سال، تمدید تاییدیه سالیانه سازمان جهانی بهداشت برای ریشه کنی فلج اطفال در کشور،انجام عملیات واکسیناسیون تکمیلی سرخک و سرخجه در استان های جنوب شرقی کشور برای حدود ۲ میلیون کودک ۹ ماهه تا ۱۵ ساله ، حفظ و نگهداری شاخص های مراقبت سرخک و سرخجه منطبق بااستانداردهای حذف این دو بیماری و اعلام آمادگی جهت ارائه سند تاییدیه حذف سرخک و سرخجه و اجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط با فلج اطفال ، سرخک و سایر بیماری های قابل پیشگیری با واکسن و انتشار یافته های علمی در مجلات معتبر بین المللی، از دیگر موفقیت ها در این حوزه بوده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت افزود: سازمان جهانی بهداشت امکانات ویژه فنی و مالی جهت تجهیز زنجیره سرمای واکسن در سطوح عملیاتی و آماده سازی آزمایشگاه کشوری فلج اطفال در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است.

گویا در پایان گفت: ادغام واکسن های جدید ( پنوموکوک و روتاویروس) در برنامه جاری ایمن سازی کودکان، از اقدامات در دست اجرای وزارت بهداشت است که امیدواریم با حمایت دولت و مجلس و تامین منابع مالی لازم در سال ۱۳۹۶ عملیاتی شود.