باغچه ی شخصی نام پروژه ی امروز ما برای تعامل هرچه بیشتر فرزندتان با طبیعت و شناخت دنیا اطرافش است. پروژه ای که بیش از هر چیز به آنها فرصت مشاهده می دهد.

ایده ای ساده و کوتاه برای ساخت باغچه ی شخصی فرزندتان
ایده ای ساده و کوتاه برای ساخت باغچه ی شخصی فرزندتان

کودکان در تمام مراحل رشد خود نیازمند تعامل با جهان اطراف و درک هرچه بیشتر طبیعت می باشند. هر چقدر این همزیستی با طبیعت در روز های کودکی بیشتر باشد در آینده شاهد فرزندان سازگار تر، آرام تر و شاد تری خواهیم بود.

در دنیای امروزی و زندگی آپارتمانی فرزندانمان ارتباط لازم با طبیعت را برقرار نمی کندد و این نگرش لازم و ضروری را بدست نمی آورند.

با استفاده از راهکارهایی بسیار ساده و آسان می توانیم این ارتباط خفته را دوباره بیدار کنیم و یکی از این راهکار ها ساختن باغچه ی شخصی و کوچکی برای فرزندمان است تا بتواند از آن در اتاقش نگه داری کند و شاهد مراحل رشد گیاهی که خودش کاشته است باشد.

یک شانه ی تخم مرغ را از وسط ببرید.

در هر خانه ی آن کمی خاک بریزید.

روی خاک ها در هر خانه یک بذر بگذارید.

روی دانه ها را با خاک بپوشانید و کمی آب روی آن اسپری کنید.

بعد از رشد گیاهتان می توانی یک قسمت از شانه تخم مرغ را جدا کرده و آن را داخل باغچه بکارید.

[irp posts=”9063″ name=”فواید بازی کودکان با خاک،آب و آتش”]