نتایج بررسی‌ ها نشان داده است علل ۹۱ درصد از پریشانی کودکان به درون خانواده آنها باز می‌گردد، گرچه نمی‌ توان استرس امتحان و تکالیف، زورگویی برخی از دانش‌ آموزان به برخی دیگر و هراس از امتحان را نادیده گرفت.

محققان با انجام پروژه‌ های مطالعاتی بسیاری به این نتیجه رسیدند که بسیاری از کودکان مدرسه‌ای که سال‌های اول تحصیل خود را می‌‌گذرانند، دچار اختلالات روحی و روانی هستند.

۹۸ درصد از معلمان مدرسه نشانه‌ های اختلالات رفتاری و پریشانی را در نوآموزان خود دیده‌‌ اند و باور دارند آنچه که آنها را به‌هم می‌ریزد، نتیجه سوء رفتار والدین در خانه است؛ فضای خانه و خانواده بیش از آنچه که تصور شود بر روی آنها تأثیر منفی می‌‌گذارد.

علت ۹۱ درصد از پریشانی کودکان به خانواده ها برمی گردد
علت ۹۱ درصد از پریشانی کودکان به خانواده ها برمی گردد

نتایج بررسی‌ها نشان داده است، علل ۹۱ درصد از پریشانی کودکان به درون خانواده آنها باز می‌گردد، گرچه نمی‌توان از استرس امتحان و تکالیف، زورگویی برخی از دانش‌آموزان به برخی دیگر و هراس از امتحان را در کنار عامل خانوادگی نادیده گرفت ولی اولین و مهم‌ترین دلیل برای پریشانی حال آنها به خانواده باز می‌گردد و بعد از آن می‌توان از استرس امتحان و تکالیف روزانه نام برد.

این تحقیقات که بر روی دانش‌آموزان کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی انجام شده است تقریبا نتایج یکسانی داشته است؛ متخصصان حوزه روانشناسی نیز به این مسئله اذعان دارند که پریشانی و افسردگی در بین کودکان و نوجوانان سراسر جهان رو به افزایش است.

در تحقیقی که توسط انجمن ملی اتحادیه “Schoolmasters” در انگلیس انجام شده، مشخص شد، ۵۸ درصد از معلمان باور دارند بیشترین اختلال در بین دانش‌آموزان ۱۵ تا ۱۶ سال است و ۵۵ درصد معلمان نیز بیشترین اختلال را مربوط به دانش‌‌ آموزان ۱۳ تا ۱۴ ساله می‌دانند.

علت ۹۱ درصد از پریشانی کودکان به خانواده ها برمی گردد
علت ۹۱ درصد از پریشانی کودکان به خانواده ها برمی گردد

علت ۹۱ درصد از پریشانی کودکان به خانواده ها برمی گردد

۱۸ درصد از معلمان نیز اختلالات روانی را در بسیاری از دانش‌ آموزان ۷ ساله مشاهده کرده‌اند و ۳۵ درصد از معلمان اختلالات پریشانی و افسردگی را بین دانش‌ آموزان ۸ تا ۱۱ سال دیده‌اند.

به گفته معلمان مدارس، اختلالات غذا خوردن، وسواس فکری و عملی و از دست دادن قدرت تمرکز در بین دانش آموزان کاملا مشهود است.

محققان باور دارند، رسانه‌های اجتماعی نیز نقش پر رنگی در ایجاد پریشانی کودکان و نوجوانان دارند.

در هر حال به علت کمبود بودجه برای آموزش و پرورش، رسیدگی به مشکلات کودکان و نوجوانان و پیاده کردن آنچه که به بهتر شدن حال آنها کمک می‌کند، امکان‌پذیر نیست.