بر اساس گزارش مشترک صندوق نجات کودک و بانک جهانی که به تازگی منتشر شده است، در سال حدود هفت و نیم میلیون دختر زیر سن قانونی در جهان ازدواج می‌کنند و نزدیک به ۱۰۰ میلیون دختر به دلیل عدم حمایت قانونی در کشورهایشان در معرض «ازدواج کودکان» قرار دارند.

تعدادی از این کشورها سن قانونی ازدواج برای دختران را بالا برده یا از روش‌های دیگر برای جلوگیری از این امر استفاده می‌کنند اما این موضوع در کشورهای زیادی همچنان چالش برانگیز است.

ازدواج روزانه ۲۰ هزار کودک در جهان
ازدواج روزانه ۲۰ هزار کودک در جهان

برخی از این ازدواج‌ها به دلیل مغایرت با قانون کشورها به طور رسمی و قانونی ثبت نمی‌شوند. روش اجرای ضعیف قوانین و وجود عرف‌های سنتی خارج از دایره قانون بخشی از دلایل ادامه یافتن ازدواج‌ های غیررسمی کودکان است.

سنت ازدواج در سن پائین در برخی از فرهنگ‌ها و سنن ریشه دار است و همین امر باعث عدم توفیق دولت‌ها در ریشه‌ کن کردن ازدواج زیر سن قانونی شده است.

کریستین مک نیل، مسئول سیاست گذاری صندوق نجات کودک می‌گوید: با وجود اینکه قدم اول در راه بر طرف کردن این معضل قرار دادن موانع قانونی است اما خطر ازدواج برای میلیون‌ها کودک دختر در جهان ادامه دارد مگر آنکه با آن برخورد ضربتی کنیم. باید نگرش جوامع را تغییر دهیم تا بتوانیم یکبار برای همیشه این معضل را ریشه کن کنیم.

مسئول سیاست گذاری صندوق نجات کودک ادامه تحصیل را بهترین راه برای رشد سالم دختران و بالا رفتن توانایی آنان در تامین معیشت خود می داند.

به گزارش یورونیوز، یافته‌های این تحقیق در کنفرانس توقف ازدواج کودکان با شرکت کشورهای آفریقایی در ماه اکتبر امسال به میزبانی سنگال ارائه خواهد شد. رهبران دولت‌های آفریقایی، رهبران مذهبی و افراد پر نفوذ در جامعه، سازمان‌های حقوق کودک و آژانس‌های سازمان ملل متحد برای بر طرف کردن معضل ازدواج کودکان در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.