ازدواج کودکان – پیامدهای آن در محلات حاشیه نشین کشور
زمان: ارسال چکیده مقاله : ۲۰ آبان ۹۵ ، اصل مقاله : ۵ آذر

آدرس: جهت ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر

جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) نخستین بار توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف در سال ۱۳۷۸ فعالیت های خود را آغاز نموده و با هدف ریشه کن کردن فقر و کاهش آسیب های اجتماعی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی عمده فعالیت های خود را بر شناخت تئوریک و میدانی معضلات محلات حاشیه نهاده و با مطرح کردن معضلات اجتماعی سعی در تقویت مشارکت عمومی نموده است . باتوجه به سابقه ی ۱۷ ساله ی جمعیت امام علی (ع) در مناطق حاشیه نشین و معضل خیز شهرها و روستاهای محروم کشور این سازمان مردم نهاد همواره شاهد پیامدهای ناگوار ناشی از ازدواج در سنین کودکی در این مناطق بوده است. از آن جایی که اولین گام در جهت رفع یک معضل شناخت دقیق و علمی آن است، لذا لزوم بررسی تئوریک و میدانی مسئله ی ازدواج زودهنگام در مناطق حاشیه نشین و روستایی کشور بیش از پیش احساس می شود .

ازدواج کودکان - پیامدهای آن در محلات حاشیه نشین کشور
ازدواج کودکان – پیامدهای آن در محلات حاشیه نشین کشور

ازدواج کودکان – پیامدهای آن در محلات حاشیه نشین کشور : بر طبق تعریف صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) ، ازدواج کودک ، به عنوان ازدواج رسمی یا غیررسمی قبل از ۱۸ سال تعریف می شود . این پدیده واقعیتی هم برای دختران و هم برای پسران است . طبق آمار معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ، ۱۷ درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی می باشد . براساس آمار ۹ ماه اول سازمان ثبت احوال ایران سال ۹۴ ، اعلام شد بیش از پنج درصد زنانی که در این مدت ازدواج کرده اند کمتر از ۱۵ سال سن داشته اند . مطالعات و شواهد موجود نشان می دهد که ریشه ی بسیاری از معضلات زنان به ازدواج آنها در سنین کودکی بر می گردد . از جمله این معضلات می توان به رشد بی رویه جمعیت بدون اوراق هویت در مناطق حاشیه ، ثبت نشدن ازدواج ها ، شیوع پدیده کودک-بیوه و … اشاره نمود . با ازدواج یک کودک ، او ممکن است در معرض رابطه جنسی اجباری قرار بگیرد و برای او که هنوز از نظر جسمی و جنسی تکامل نیافته ، به شدت می تواند عواقب تهدید کننده سلامتی به همراه داشته باشد. نداشتن آزادی رشد و استقلال شخصی، آثار روانی – اجتماعی و هیجانی بسیاری را می تواند به همراه داشته باشد. برای دختران اغلب محدودیت به کار خانگی و برای پسران مواجهه با نقش نان آوری و همسری، چندان هم خوانی ای با الگوهایی که جامعه در بعد وسیع از این سنین ارائه می دهد، ندارد .

از متخصصین دعوت به عمل می آید حول این محورها برای ازدواج کودکان – پیامدهای آن در محلات حاشیه نشین کشور به بررسی موضوع بپردازند :
۱ ) فرهنگی – اجتماعی
۲ ) فقهی – حقوقی
۳ ) پزشکی
۴ ) روانشناسی

در این باره بخوانید  نمایش من و در لجباز