متخصصان استرالیایی معتقدند کودکانی که در فقر زندگی می‌کنند بیشتر احتمال دارد دچار بلوغ زودرس شوند.

متخصصان استرالیایی در این بررسی مشاهده کردند پسرانی که در خانواده‌ های فقیر رشد می‌ کنند چهار برابر بیشتر احتمال دارد در سن ۱۰ یا ۱۱ سالگی بلوغ زودرس را تجربه کنند در حالی که این احتمال در دختران دو برابر است.

در این بررسی محققان از والدین ۳۷۰۰ کودک در مورد وضعیت بلوغ فرزندانشان و زمان ظاهر شدن علائم آن پرسش کردند و مشخص شد که ۱۹ و ۲۱ درصد تمامی پسران و دختران در سن ۱۰ یا ۱۱ سالگی علائ

ارتباط فقر با بلوغ زودرس در کودکان
ارتباط فقر با بلوغ زودرس در کودکان

م بلوغ در آنان ظاهر شده اما پسران خانواده‌های فقیر ۴.۲ درصد بیشتر از پسران خانواده‌ های مرفه در معرض بلوغ زودرس بوده‌اند.

در این مطالعه نسبت به رشد کودکان در مناطقی با وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین ابراز نگرانی شده زیرا بلوغ زودرس آنان را با مشکلات جدی در آینده روبه‌رو می‌کند.

به گزارش شینهوا، به گفته متخصصان بلوغ زودرس در کودکان نه تنها با مشکلات احساسی، رفتاری و اجتماعی در دوران نوجوانی همراه است بلکه خطرات متعددی را همچون چاقی، دیابت و بیماری‌های قلبی و عروقی را در آینده متوجه آنان می سازد