اگر خیلی احساساتی باشید و با کودکان خود از روی احساسات رفتار کنید، مجبور هستید اکثر اوقات تحسین مداوم کودک را جزو کارهای همیشکی خود قرار دهند و کودکان را تحسین و ستایش کنید و حتی زمانی که رفتار غلط یا اشتباهی دارند نمی توانید برخورد صحیحی کنید.

در این مقاله از سایت سرسره مطالبی در زمینه تحسین کردن مداوم کودکان به شما ارائه می دهیم :

تحقیقات و مطالعات کارشناسان و محققان نشان داده است که نباید بیش از حد کودکان خود را تحسین کنید زیرا هیچ کودکی کامل نیست و صد در صد مرتکب کارهای اشتباه و نادرستی می شود. بنابراین والدین باید رفتارهای کودک خود را کاملا زیر نظر گرفته و او را کنترل کنند.

زمانی که آموزشی به کودک می دهید و تا حدودی انتظار دارید او پاسخ خوبی به این آموزش بدهد اما کودک پاسخی کم تر از انتظار شما می دهد، نباید شروع به تحسین و ستایش کردن او کنید باید آموزش را تکرار و انتظار خود را از کودک بیشتر کنید.

آیا تحسین مداوم کودک کار درستی است؟
آیا تحسین مداوم کودک کار درستی است؟

آیا تحسین مداوم کودک کار درستی است؟
شما باید هنگامی که کودک رفتار اشتباهی کرده است یا این که خطایی مرتکب شده است با او برخورد صحیحی کنید تا کودک بفهمد که این رفتار یا این عمل درست نیست و او اشتباه کرده است. اما اگر خطای او را جدی نگرفته و از کنار آن به راحتی بگذرید و لحظه ای بعد شروع به ناز و نوازش کودک کنید، شما این دفعه مرتکب اشتباه شده اید.

دانشمندان معتقدند کودکانی که در زمان کودکی بیش از حد و حتی بی دلیل تحسین و ستایش شده اند نمی توانند در زمان رفتن به مدرسه و تحصیل خیلی موفق باشند و علاوه بر آن، این کودکان در بزرگسالی و در اجتماع نیز افراد موفقی نخواهند شد و افرادی هستند که به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستند.

پس بیایید رفتار صحیح و منطقی با کودکان داشته باشیم تا فرزندان موفق و سالمی تحویل جامعه دهیم.

منبع: Parents