آیا می دانستید توجه بیش از اندازه به فرزند باعث ایجاد نوعی از اعتیاد می شود؟ این اعتیاد اصلا پیامدهای خوبی برای فرزندان و والدین ندارد.

با سرسره همراه باشید و در این زمنیه صحبت ها، اتفاقات و نصیحت های روانشناسان را با هم مرور کنیم.

اگر ذره بینی به دست گرفته اید و دائما در حال دنبال کردن فرزندتان هستید یا این که هر لحظه سراغ او را می گیرید، باید بدانید که معتاد فرزند خود شده اید! اعتیاد به فرزندان همیشه از توجه زیاد سرچشمه می گیرد. از شما می خواهم از همین حالا که این مقاله را می خوانید حد و حدود را در روابط خود با فرزندانتان رعایت کنید و دوست داشتن و توجه را با اعتیاد اشتباه نگیرید.

آیا به فرزند خود معتاد شده اید؟!
آیا به فرزند خود معتاد شده اید؟!

مطالعات و تحقیقات اخیر نشان می دهد والدینی که بیش از حد به فرزندانشان توجه می کنند باعث می شوند قدرت تصمیم گیری و استقلال فرزندان کم شود. حتی بسیاری اوقات فرزندان نمی توانند رشد فکری و شخصیتی داشته باشند.

آیا به فرزند خود معتاد شده اید؟!
باید فرزندان خود را دوست داشته باشید، با آن ها رابطه صمیمی برقرار کنید، به آن ها احترام بگذارید، به آن ها توجه کنید و نیازها و خواسته های آن ها را برطرف کنید، اما بیش از حد خودتان را درگیر کارهای فرزندان بخصوص کارها و تصمیمات شخصی آن ها نکنید. با خودتان تصمیم بگیرید تا زمانی که فرزندان از شما کمک یا راهنمایی نخواسته اند به آن ها کمک نکنید. اجازه دهید خودشان کارهایشان را انجام دهند و تصمیماتشان را عملی کنند ، تا جایی که خودشان تشخیص دهند به کمک والدین نیاز دارند و از والدینشان تقاضای کمک کنند. در این زمان آن ها مشتاقانه راهنمایی ها و کمک های شما را می پذیرند.

اگر شما دائما به فرزندتان بگویید که اتاقش را تمیز کند یا این که تکالیف مدرسه اش را انجام دهد. این کار شما باعث می شود او دیگر انگیزه ای برای انجام تکالیف یا تمیز کردن اتاق خود نداشته باشد و همیشه منتظر بماند که شما این کارها را به او یاد آوری کنید که این کار شما باعث آسیب رساندن به فرزند، از بین بردن انگیزه، عدم مسئولیت پذیری و به دنبال همه این ها حتی باعث رشد افسردگی در فرزند شما خواهد شد.

سعی نکنید شرایط زندگی را بیش از حد دشوار و قانونمند کنید که باعث آزرده خاطر شدن فرزندان شود. همیشه اعتدال را رعایت کنید و توجه به فرزندان خود را ، در زندگی به اندازه کنید. قدرت ( نه ) گفتن را در خودتان قوی کنید و بر احساساتتان غلبه کنید تا بتوانید جاهایی که نیاز به نه گفتن دارید به راحتی به فرزند خود نه بگویید.

منبع: psychologytoday