ترفند فیجت اسپینر برای استفاده بهتر و جذاب تر از این اسباب بازی مشهور در بین کودکان، حتما برای شما هم جالب خواهد بود. با استفاده از ترفندها و فوت و فن هایی می توان با این اسباب بازی کارهای جالب تر و هیچانی تر هم انجام داد.

فیجت اسپینر، اگر چه طبق ادعای برخی برای افرادی که از ADHD یا اضطراب رنج می برند، اختراع شده است، اما گرایش به آن حتی در میانسالان و بزرگترها نیز دیده می شود.

این وسیله ابزار سرگرمی است که به راحتی هم ساخته می شود و تفاوت انواع آنها، بیشتر در کیفیت ساخت و خلاقیتی است که در طراحی آن بکار رفته است. به همین دلیل با داشتن کمی خلاقیت می توانید آنرا به راحتی برای خود هم بسازید.

فیجت اسپینر در اوایل سال گذشته به صورت گسترده در بین بسیاری از افراد و بخصوص کودکان رواج پیدا کرد. این اسباب بازی علاوه بر داشتن مزیت هایی مانند ایجاد تمرکز، مضراتی هم برای کودکان دارد. به همین دلیل باید با دقت و با علم به همه جوانب از آن استفاده کرد. هرچند خطرات این اسباب بازی از نوع خطرات جسمی نیست و والدین نباید نگران آن باشند.

آموزش چند ترفند فیجت اسپینر
آموزش چند ترفند فیجت اسپینر

آموزش ساخت فیجت اسپینر
همه چیز در مورد فیجت اسپینر
فیجت اسپینر در لیست اسباب بازی های خطرناک کودکان
فواید و مضرات فیجت اسپینر برای کودکان
اگرچه به گفته تعدادی از محققین، فیجت اسپینر به مردم کمک می کند که بهتر تمرکز کنند اما به عنوان یک سرگرمی نیز استفاده می شوند. برخی با استفاده از این اسباب بازی های دستی شروع به انجام ترفندهای جالب کرده اند که می توانید آنها را یاد بگیرید.

ترفند فیجت اسپینر: روش ۱
انتقال در دست

آموزش چند ترفند فیجت اسپینر
۱- بین دستان خود فاصله ایجاد کنید. نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک.

آموزش چند ترفند فیجت اسپینر
۲- فرفره را در دست غالب خود نگه دارید. این گونه کار ساده تر خواهد شد. آن را از مرکز، بین انگشت اشاره و انگشت شست خود نگه دارید.

آموزش چند ترفند فیجت اسپینر
۳- با استفاده از انگشت اشاره خود، به یکی از پره ها محکم ضربه بزنید تا شروع به چرخش کند. هرچه سخت تر به آن ضربه بزنید سریعتر چرخش می کند.

آموزش چند ترفند فیجت اسپینر
۴-آن را از دست غالب خود به دست دیگر بدهید، بدون آنکه اجازه دهید چرخش متوقف شود.

آموزش چند ترفند فیجت اسپینر
۵-دوباره آن را از روی هوا بگیرید. ایده این است که آن را در حالی که اجازه نمی دهید چرخشش متوقف شود، به عقب و جلو انتقال دهید. برای انجام این کار، آن را از قسمت بلبرینگ مرکز، بخشی که چرخش را ایجاد می کند، بگیرید.

فوت و فن های فیجت اسپینر
۶- این عمل را تکرار کنید و آن را از مرکزش گرفته و در حال حرکت دست به دست کنید.

ترفند فیجت اسپینر: روش ۲
ترفند انتقال انگشت

فوت و فن های فیجت اسپینر
۱-یاد بگیرید که چگونه تعادل فرفره را روی یک انگشت خود، حفظ کنید. به طور معمولی، بین انگشت میانی و انگشت شست خود فرفره را بچرخانید. پس از شروع به چرخش، انگشت شست خود را بردارید و انگشت میانی خود را عمود کنید.انجام درست این مرحله کمی تمرین نیاز دارد.

فوت و فن های فیجت اسپینر
۲-هنگامی که قادر به حفظ تعادل فرفره روی یک انگشت شدید، به سرعت انگشتان دست خود را بدون اجازه دادن به توقف چرخش، عوض کنید. آن را از انگشت اشاره خود به انگشت میانی منتقل کنید.

فوت و فن های فیجت اسپینر
۳- این عمل را تکرار کنید.

ترفند فیجت اسپینر: روش ۳
پیچش دست

فوت و فن های فیجت اسپینر
۱- به طور معمولی، بین انگشت اشاره و انگشت شستفرفره را بچرخانید.

فوت و فن های فیجت اسپینر
۲-انگشت شست خود را بردارید و تعادل فرفره را با انگشت اشاره حفظ کنید.

فوت و فن های فیجت اسپینر
۳-مچ دست خود را پایین بیاورید. با مچ دست خود شکل U را ایجاد کنید. انگشت خود را صاف نگه دارید. هدف از این ترفند این است که دست خود را به اطراف بچرخانید، بدون اینکه حالت چرخش فرفره خراب شود.

ترفند فیجت اسپینر: روش ۴
رد کردن از پشت

فوت و فن های فیجت اسپینر

۱- به طور طبیعی، شروع به چرخش کنید. بخش قابل توجهی از این ترفند، گرفتن فرفره است و نه تمرکز بر چرخش اصلی.

فوت و فن های فیجت اسپینر
۲-در حال چرخش، فرفره را از پشت خود دست به دست کنید. برای این ترفند، شما باید توانایی حدس و تمرکز داشته باشید.

فوت و فن های فیجت اسپینر
۳- فرفره را با دست دیگر خود و از مرکز بگیرید. اطمینان حاصل کنید که در حین انتقال فرفره متوقف نخواهد شد.

ترفند فیجت اسپینر: روش ۵
تعویض دو اسپینر

آموزش چند ترفند فیجت اسپینر

۱- بگیرید برای این ترفند، به دو اسپینر نیاز دارید.

فوت و فن های فیجت اسپینر
۲-هر اسپینر را در یک دست خود طبق روال معمول بچرخانید.

فوت و فن های فیجت اسپینر
۳-یک فاصله مناسب بین دستانتان ایجاد کنید. همانطور که قبلا ذکر شد، دستان شما نباید خیلی دور از یکدیگر و یا بیش از حد نزدیک به هم باشند.

فوت و فن های فیجت اسپینر
۴- همزمان، فرفره چپ را به دست راست و فرفره راست را به دست چپ بدهید.

فوت و فن های فیجت اسپینر
۵- بدون توقف فرفره ها، آنها را از ناحیه مرکز بگیرید و کنترل کنید.