به گزارش روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ ، برنامه آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان سه‌ شنبه ۱۸ آبان‌ماه ساعت ۹ از سوی خانه فرهنگ میثاق و مجتمع فرهنگی هنری نور به صورت همزمان در پارک ترافیک برگزار خواهد شد.

زمان : سه شنبه ۱۸ آبان، ساعت ۹

مکان : حرکت از مجتمع فرهنگی هنری نور و خانه فرهنگ میثاق

آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان
آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان

آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان یکی از اساسی ترین مباحث مربوط به فرهنگ سازی و افزایش توجه و احترام به مقررات و قوانین ترافیکی در شهرها است و می توان آن را زیربنای تصمیمات و اقدامات بعدی در این زمینه دانست.

همچنین با توجه به پائین بودن سطح توجه به محیط اطراف در کودکان و بیشتر بودن سطح خطر پذیری آنها، برنامه ریزی برای ارتقای سطح فرهنگ ترافیک و افزایش سطح آگاهی آنها در کانون توجه مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ قرار دارد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این اردوی آموزشی – تفریحی می توانند با شماره تلفن های مجتمع فرهنگی هنری نور ۴۴۰۸۸۷۰۷ و خانه فرهنگ میثاق ۴۴۰۸۹۱۵۷ تماس بگیرند.